Ezúttal dr. Kulcsár Árpád történésszel, a Szent Pál Akadémia docensével beszélgetett Grósz István a Kreatív Szabadegyetem január 24-i rendezvényén Székesfehérváron. A rendezvény vendége volt még Szentkirályi György zenész, dalszerző, aki barokk invenciókat adott elő lantgitáron.

Kulcsár Árpád elmondta: Ötszáz évvel ezelőtt, 1517. október 31-én Luther Márton, a hitújítás megindítója kitűzte 95 pontból álló tételeit a wittenbergi vártemplom kapujára, s ezzel a reformáció ügye kilépett a széles nyilvánosság elé.

Luther nevezetes fellépését nem véletlenül őrizte meg az emlékezet. Hiszen nem csupán a 16. század első évtizedeiben élő nemzedék számára mutatott járhatónak bizonyuló utat az életük lényegét érintő kérdésekben, hanem olyan alapigazságokat tudott megragadni és az emberek elé tárni, amelyek a későbbi generációk számára is érvényes, aktuális üzenetként szólnak.

Luther Mártonnak már a megtérése is látványosan bizonyította, hogy a hittel fogadott bibliai kijelentésnek olyan szabadító ereje van, amely akár több évszázad alatt gondosan kiépített, bibliaellenes vallási tradíció kötelékeit is rövid idő alatt fel tudja számolni.

A lutheri hitújítás Európa-szerte a Biblia olvasása, tanulmányozása iránt soha korábban nem látott igényt támasztott, amely az európai népek többségénél új fordítások sorát eredményezte.

Bibliafordítások kapcsán elhangzott például, hogy az ezeregyszázas években élő Peter Valdó, jómódú vállalkozó lévén lefordíttatta magának a Biblia bizonyos részeit, s az igéből származó felismerésekből nőtt ki a valdens ébredés. Szó esett Husz Jánosról is, aki szintén a reformáció előfutára volt.

Az Isten Igéjéhez való visszatérés nemcsak az egyes emberek egyéni életére, boldogulására fejtett ki egyértelműen pozitív hatást, de az országok gazdasági, kulturális életét és erkölcsi viszonyait is gyökeresen átformálta.

A reformáció Magyarországra is eljutott, ennek nagy alakja volt Sztárai Mihály, aki több, mint száz gyülekezetet alapított, Huszár Gál, akinek a nyomdája Debrecenben a mai napig üzemel és Eszéki Zigerius Imre, aki a bűnözők felé tudott nagyon sikeresen szolgálni. Pázmány a pápának írt levelében már azt mondta, hogy Magyarországnak csak a 10%-a katolikus a többi mind protestáns hitre tért.

Publikálta: Sztrida Kitti

Fotók: Nagy Gábor

A Kreatív Szabadegyetem programsorozat célja olyan emberek, életutak bemutatása, előadók meghallgatása, melyek értékes üzenettel, tanulságokkal bírnak. Az eddigi rendezvényekről a hitkresz.hu oldalon tájékozódhat.