Biblia és egészség

Az emberiség történelmét és életterének változásait tanulmányozva tisztán kirajzolódik az utókor számára egy örök tanulság: egy személy vagy népcsoport, akkor tud tartósan sikeres és fejlődő ívet leírni a történelemben, akkor képes értéket teremteni, maradandót alkotni, s a környezetére pozitív hatást gyakorolni, ha harmóniába tud kerülni azokkal az isteni törvényekkel, törvényszerűségekkel, melyek ezt a világot létrehozták és jelenleg fenntartják.
Nemcsak a történelem alakulásában, a környezet változásában érhető tetten ez az igazság, de egyéni szinten, egy ember egészségi állapota is ki van szolgáltatva ezen láthatatlan, de annál valóságosabb  törvényeknek, törvényszerűségeknek.
A Biblia Isten igazságainak kinyilatkoztatása, mely mintegy használati utasításként képes helyes útmutatót adni a fentebb említett útvesztőkben, s egyénkén – egy rendszer részeként – képes az ember – a Szentírás által – egészségesen, teljes életet élni, olyan életmód, életvezetés, szokások bevezetése által, melynek nem végcélja, de része a prevenció, a betegségmegelőzés.

Prevenció – Szent Szellem temploma

  • Felelősség a test karbantartásával kapcsolatban

Az I. Korintus 6: 19-20 – ban Pál apostolon keresztül Isten egy teljesen új szemléletet oszt meg testünkkel kapcsolatban. Azt állítja, hogy testünk a Szent Szellem temploma, amit Istentől nyertünk, s a megváltás megtörténte miatt, immár az Isten számára elkötelezett ember teste nem a sajátja, hanem Jézus Krisztus drága vére árán való megvásárlás által Isten tulajdona. Érdekes tény az, hogy a testünk, mint „ingatlan” (templom) nem a fekvése, vagy a felhasznált, jó minőségű építőanyag miatt képez értéket, hanem a kifizetett ár, valamint a birtokba került tulajdonos miatt vált felbecsülhetetlen vagyon, kincs hordozójává. A kifizetett ár is gondolkodásra kell hogy késztesse azon embertársainkat, akik a testükről, mint szükséges rosszról gondolkodnak, hiszen a drága fizetőeszköz is felhívja a figyelmet annak értékére.
Az I Korintus 3: 16 – 17 – ben szintén Isten templomaként beszél Pál apostolon keresztül az Ige a testről, és annak használójaként, mint jó sáfárt emlékeztet arra, hogy a tulajdonos nagyon odafigyel drága áron szerzett tulajdonára, s számon kéri használóját annak állagával kapcsolatban. Az a tény, hogy egy felbecsülhetetlen érték, Isten Szellemének hordozója, Isten temploma a testem, valamint az a tény, hogy nem vagyok annak tulajdonosa, s számot kell adnom állagának fenntartásáról, az újjászületett szellemi (belső) emberem építésének fontosságát nem lebecsülve, munkálkodva a lelkem üdvösségén, törekednem kell a külső emberem, mint Isten templomának szakszerű, Isten útmutatása szerinti karbantartásáról, állagának tőlem telhető legmagasabb színvonalon való fenntartásáról.
A bűneset után az ember isteni integritása, egysége felbomlott, s a szellemi halál hatására az ember lelke is (érzelme, értelme, akarata) kiszakadt az isteni harmóniából, a test kívánsága, szem kívánsága az élet kevélysége olyan hatással van magára a testre, mely rombolja annak Istentől elrendelt funkcióját. Tömegek élnek testi kívánságaik fogságában, s az emberi lét a romlott vágyak beteljesítésének kényszerébe szűkült.

  • Mértékletesség

Orvosi ténykedésem alatt megfigyeltem, ha egy belgyógyászati osztályon fekvő betegeket betegségeik kiváltó oka alapján szeretném csoportosítani, akkor legalább a fele olyan kórban szenved, amely valamely hosszú éveken keresztüli abúzus folyamán, rossz életmód következtében uralkodott el az életükön. A tragédia gyakran az, hogy a szokások, életmód annyira beépül az ember életébe, hogy bár következményeiket gyógyszeresen kezeljük, életmódbeli változtatásokat azonban nagyon nehezen lehet bárkinél is kivitelezni. Ezen magatartásminták, ízvilág apáról (anyáról) fiúra szállva, gyermekként épül be az ember személyiségébe, s azt onnan nagy energiabefektetéssel lehet csak kimozdítani.
Keresztény emberként, a megtérés után, a cégéres bűnök elhagyását követően elindul a lélek tökéletesedése, de meglapulhatnak olyan kompenzáló lelki mechanizmusok, étkezési szokások, (vagy éppen maga a rendszertelenség) melyek káros hatással vannak az egészségre és túlsúlyhoz, obezitáshoz, valamint ennek szövődményeihez vezethetnek.
A másik veszélyforrás keresztényként az, hogy a szellemi életre való ráhangolódás – a külső ember kívánságainak a visszaszorítása – során teljesen elterelődik a figyelem a test karbantartásáról, a ”templom” ápolásáról.
A testi vágyak kordában tartásának a leghétköznapibb módja lehet a mértékletesség, melynek fontosságára a Példabeszédek 23 – ban is találunk utalást. Ez nem azonos azzal a kalóriaszámláló őrülettel, amely során az ember még egy jóízűt sem tud enni, hanem egyfajta tudatosság, szellemi és lelki intelligencia az étkezéssel kapcsolatban. XXI. századi rohanó világunkban, amikor minden dolog felgyorsult és zaklatott körülöttünk, nekünk a nélkülözhetetlen szellemi élet mellett (után) a kellően megtervezett étkezés is kulcsfontosságú, nem az örökkévalóság, hanem testünk földi pályafutásának, s ezáltal szolgálatunk effektivitásának szempontjából.
Itt térnék ki a böjt szerepére, bár tisztában vagyok annak elsősorban szellemi céljaival, Isten felé való fordulásunk egyik leghathatósabb eszközeként. Mivel azonban az ember nem választható szét szellemre, lélekre és testre, ezért a szellemi felfrissülés, Isten jelenlétének, a belső ember megerősödésének időszakában, amikor a testi kívánságok legyőzése során a lélek akarata erősödik az értelemben hozott erős döntések által, akkor a test, az emésztés, a hasnyálmirigy (pld) pihen, a vér inzulinszinje csökken, mely igen jótékony hatással van az egész szervezetre.
Földi viszonylatokban változott meg, torzult el a fogyasztott ételek összetevőinek aránya a világon, s míg a normális 12% fehérje, maximum 30% zsír (ez az érték a szénhidrát javára legyen kevesebb), és 58%-át szénhidrát tartalmú étkezés, a szénhidrátok túlzott fogyasztásának aránya felé tolódott, mely elhízáshoz, mint világméretű járványhoz vezetett. A túlsúly pedig számos társbetegség okozója, s csak magyarországi viszonylatokban számolva kb 57 milliárd forintba kerül évente a Magyar Államnak, nem beszélve egyéni szinten arról az árról, amelyet a személynek kell megfizetni megromlott életminősége, csökkent terhelhetősége miatt.
A mindennapok kellően megtervezett étkezése kulcsfontosságú az elhízás visszaszorításában. Kimutatták, hogy csak a napi 3x-i, 4-6 óránkénti étkezés, a kellő folyadékbevitel a testsúly kontrollját, illetve testsúlycsökkenést eredményez.  Fontos kitétel a rendszeres nyers zöldség, gyümölcs fogyasztása, mely nemcsak megfelelő vitamin – és nyomelem bevitelt eredményez, hanem a gyomorban az étellel összekeveredve csökkenti a táplálék glicaemiás indexét (a vércukor megemelkedését).

  • Mozgás

Pál apostol Timóteusnak írt első levelének 4. részében arról tesz bizonyságot, hogy a kegyesség, az örökkévalóság szempontjából a mozgásnak nem sok haszna van, de én most nem az örökkévalóság szempontjából hívnám fel a figyelmet a mozgás fontosságára, hanem a földi, testben eltöltendő élet szempontjából. Civilizációnk elkényelmesedett polgáraként egyre többet ülünk, vezetünk, s izmaink nemcsak a kevesebb fehérje bevitel miatt, hanem a csökkent izomhasználat miatt is elsorvadtak. A kevesebb izomzattal élő emberek ízületei hamarabb kopnak, nem beszélve az izomhasználat keringésre gyakorolt jótékony hatásáról, mely minden életfontosságú szerv tartósan jó működése szempontjából nélkülözhetetlen. Izommunka során fogyasztjuk a legtöbb energiát, mely során a bevitt táplálékkal szervezetbe került kilojoule itt ég el, ennek hiányában mindez a zsírszövetben tárolódik hormonális egyensúly felborulását, inzulinrezisztenciát, hipertóniát okozva (annak végzetes szövődményeivel).
Elutasítva a hellén, római birodalom és a jelen kori testkultuszt, felhívnám tehát újból a figyelmet a rendszeres, hetente legalább 3x 20-30 perces, 120/min szívfrekvenciát elérő testmozgásra, mely nem az örökkévalóság, hanem a földi jól-lét szempontjából kihagyhatatlan. A kényelmes megoldások helyett ragadjuk meg az adandó alkalmat egy lépcsőzésre, gyalogos munkába menetelekre, megfelelő idő esetén kerékpárral való közlekedésre!
Nem beszélve a sport léleknemesítő, akaraterősítő, közösségformáló hatásairól, mely egy keresztény, élő szellemű ember számára segítséget nyújthat lelkének tökéletesedésében.

  • Időbeosztás – a szombat törvénye

Civilizált kultúránk tele van psychoszomatikus betegségekben szenvedő emberekkel, akik materialista világszemléletük csapdájában szorongva úgy gondolják, hogy képesek mindent a saját két kezükkel elérni, megvalósítani, vagy éppen kötelességük teljesítésének szigorú, maguk és környezetük számára is könyörtelen világában élnek. Szeretném újból megerősíteni azt a tényt, hogy az embernek akkor a legjobb, ha az isteni törvényszerűségek, törvények mentén éli az életét. Nemcsak az Univerzum, hanem az emberi szervezet is így készült egy tökéletes Tervező elképzelései alapján.
Isten még a mózesi kőtáblák előtt megmutatott több olyan törvényt az embernek, melynek alkalmazása során használója rájöhetett arra, hogy nem jó neki Istentől függetlenül élnie a Földön. Ilyen a szombatnak a törvénye is. Az emberi lény számára a szombat (nem feltétlenül szombaton) az Isten felé való odafordulás, kommunikáció, Isten felé való érdeklődés, figyelem ideje, amikor a földi élet forgatagában materializálódott szív újból isteni szikrát kap, szellemi dimenziók nyílnak, spirituális motivációk erősödnek meg az emberi szívben. Idegrendszere lenyugszik abból a zaklatottságból, amit a mindennapok feladatai, felelőssége, megoldatlan problémái terhelnek rá. Ebben az állapotban az emberi test pihen. Helyreáll az emésztés, van idő a nyugodt étkezésre, lecsökken a vérnyomás, csökken a szívfrekvencia: az ember is megnyugszik „saját cselekedeteiből”. A pihenési idő egyre nagyobb mérvű lecsökkenése nemcsak az Istennel való kapcsolatot ássa alá (elvesztvén a hitet abban, hogy Isten pénteken dupla annyi mannát képes adni), hanem a szervezet regeneráló funkcióinak a működését is meggátolja, a test hamarabb elhasználódik, nem tudja az Istentől eredetileg kijelölt idejét, feladatát elvégezni, beteljesíteni. Ezért a prevenció utolsó, talán legfontosabb feladata a szombat törvényének bekalkulálása az emberi életbe, hiszen Isten szerint akkor működik ez a világ megfelelően, ha mint gazdasági, társadalmi, egyéni szinten a szombat törvényének alárendeljük magunkat!

Gyógyulások Jézus nevében

Számomra a keresztény élet azért élmény, mert átélhetem évezredekkel ezelőtti írások beteljesedését a saját életemben. Izgalmas, ember számára természetfeletti dolog egy Ézsaiás idézet megvalósulása, vagy annak az átélése, hogy ugyanolyan vagy hasonló események, gyógyulások történnek meg az életemben, mint amilyenek Krisztust követő tanítványoknál előfordultak pár ezer évvel ezelőtt.
Jézus megváltói műve kikerülhetetlen a Biblia és egészség taglalásakor, Ő a testté lett Ige, Ő a Bárány, aki nem csak a világ összes bűnét elvette, aki kibékítette Istent az emberrel, hanem az egészségünket is Neki köszönhetjük. Ő a doktorok doktora, a „betegség ismerője”, aki nemcsak legyőzte betegségeinket okozó esküdt ellenségünket, a Sátánt, hanem el is hordozta fájdalmainkat, elszenvedte kórképeinket, tüneteinket, helyettesítő áldozatot mutatott be, átkozottá vált azért, hogy az emberiségnek megnyíljon a lehetőség egy egészséges, áldott, bűn nélküli földi élet leéléséhez, s az Isten jelenlétében eltölthető örökkévalóságot nyitotta meg számunkra.  Jézus vére az a tökéletes áldozat, melyet főpapként mutatott be halála után a mennyei szentélyben, amely tisztasága miatt örök váltsággá vált valamennyi élt és megszületendő ember számára. Csak őt illeti a köszönet azért, mert annak idején otthagyta a biztonságot, a védett elérhetetlenséget, a nyugalmat, az Atya közvetlen közelségét a Mennyben csak azért, mert látta, hogy nincs más megoldás a Földön élő, saját formájára teremtett emberi lények helyreállítása, szabadulása vonatkozásában. 2000 évvel ezelőtt megtörtént a megváltás, Jézus Krisztus egészsége, a Menny egészsége azóta hozzáférhető minden ember számára, aki hisz Jézus Krisztus halálában és feltámadásában.
Az Evangéliumnak egy másik csodája az, hogy Isten ma embereken keresztül tárja az életet, az egészséget teremtményei elé, s az Egyházon keresztül demonstrálja az Ő hatalmát. A teljes egészség tehát hiánytalanul Jézus Krisztus nevében, a Szent Szellem jelenléte, ereje által, az Egyház közvetítésével válik elérhetővé ebben a korszakban a világ számára.

Gyógyítás nem Jézus nevében

Isten tökéletes nagyságát és mindentudását az a tény is hirdeti, hogy a harmóniát megbontó bűn, s annak kiváltója, a Sátán hazugsága miatt Istenétől eltávolodott emberiség számára elérhetővé tett olyan anyagokat, engedett megismerni olyan összefüggéseket, melyek az emberiség számára enyhíteni tudják az egészséget elvesztett, isteni élet töredékeit átélő állapotot. Az orvostudomány a gyógyítás tudománya olyan, mint egy lázcsillapító, amely leviszi a lázat, magát azonban az alapbetegséget, jelen esetben az Istentől való elszakadást nem oldja meg. Isten nem erőlteti Magát az emberiségre, tudja a teljes megoldást, ismeri a szenvedések hátterében megbújó igazi gócpontokat, de mint jó doktor, csak azt a személyt tudja és akarja teljesen meggyógyítani, aki normális páciensként (nem a megoldással fordul orvosához) segítséget kér. Annak ellenére, hogy az egészség helyreállításában csak a felszínt érinti az orvosi hivatás, nagy élmény ebben a munkában részt venni és Isten ”fájdalom – és lázcsillapítójaként” élni és tevékenykedni!

  • Bizonyítékokon alapuló nyugati gyógyászat

A nyugati típusú gyógyászat az a tudomány, mely a felfedezett gyógyító hatású molekulák, evidenciákon alapuló gyógytechnikák mentén éri el – az emberi szervezet regenerációra képes mechanizmusait, mint isteni ajándékot felhasználva – a gyógyulás különböző fokozatait. Az egészség, mint érték gyakran akkor tudatosul számunkra, amikor egy beavatkozás, vagy életmentő gyógyszer számlája valahogy a kezünk közé kerül, vagy egy gyermeke életmentő műtétére gyűjtő család segélykiáltása mozdítja meg együttérzésünket, s bankszámlánkat.
A gyógyszer és gyógyászati ipar mögött áramló óriási pénzek, érdekszövetségek, lobbik bizalmatlanná tehetik az ágazat célpiacát, magát az embert, de a fejlett civilizáció, megnövekedett tudás, innovatív technológiák által kifejlesztett termékek mégis az élet meghosszabbítását, a betegségek kezelhetőségét vagy eltűnését (pld himlő) eredményezték és eredményezik Istenétől eltávolodott társadalmunkban. Az evidenciákon (bizonyítékokon) alapuló gyógyászat technológiái termékei éveken, évtizedeken keresztüli fejlesztéseken, szigorúan szabályozott kísérleteken túljutva válnak a gyógyító iparban az ember számára elérhetővé, így ezek felhasználása – orvosok, egészségügyi szakemberek szakértelmének alkalmazásával – mindenképpen elfogadható és használandó a XXI. században élő ember számára.
A „ Királyok 20-ban, valamint a Jelenések könyve 22-ben történt utalások alapján elfogadható a Bibliában, Jézus Krisztus nevében bízó, Jézus vérében, mint isteni gyógyítást közvetítő áldozatban hívő ember számára, hogy a hitből való gyógyulás, Isten érintésének átéléséig olyan gyógyszereket, orvosi, gyógyító megoldásokat engedjen meg az életében, amelyek bár töredékeiben, de ezen nyugati gyógyászati technikák alkalmazása által, Isten áldását, az egészséget elérhetővé tegyék számukra.

  • Tapasztalatokon alapuló keleti gyógyászat

Az emberiség többezer éves története során azonban kialakultak olyan gyógyító tudományok, amelyek nem bizonyítékokon, nem hosszú évtizedek kísérletezésein, hanem évezredes tapasztalatokon nyugszanak. Bár ezen, keleti gyógyászati megoldások is fel tudnak mutatni valóságos gyógyulásokat, de az alkalmazott, szinte követhetetlenül okkultizmussal, mágiával átszőtt technikáik miatt zsidó-keresztény világnézettel rendelkező, Isten Igéjéhez, mint használati útmutatóhoz teljes erővel ragaszkodó ember számára elfogadhatatlanok.
Ezen keleti technikák vagy terápiás anyagok alkalmazásánál nem magával a növénnyel vagy az alkalmazott készítménnyel van probléma, hanem azzal a misztériummal, világnézettel, mellyel magát a gyógyítást átszövik. Minden ilyen keleti gyógyászathoz kapcsolható technika, készítmény, vagy növény alkalmazási leirataiban kitérnek arra a tömegeket kábulatban tartó yin-yang elméletre, világnézetre, amely Ábrahám Istenét nélkülöző végtelen erőtér pozitív és negatív, egymást kiegészítő, a Világot fenntartó törvényszerűségén alapul. A Biblia kinyilatkoztatásától ez a világnézet teljesen idegen, s az ez által élő s gyógyulni vágyó ember számára lehet, hogy átmeneti tüneti kezelést, de az élő Istentől egyre mélyebb eltávolodást eredményez! Fentebb taglalt okok, ”mellékhatásaik, allergiás reakciókat kiváltó hatásaik” miatt ezért ezen technikák, készítmények fokozottan kerülendőek!

Beteg emberek meglátogatása – gondoskodás

Az egészség bibliai megközelítésének tanulmányozása során szembetűnő Isten technikája, gyógyításban való részvétele. Jézus Krisztus emberré lett, nemcsak azért, hogy a megváltás művét véghezvigye, hanem Immánuelként a bűnök miatt elidegenedett ember számára elérhetővé tette újból Istent. Az emberen keresztül való isteni gyógyulás eksztatikus ámulatot, örömöt eredményezett és eredményez ma is az érintettekben és szemtanúkban, s megnyitotta és megnyitja a csak földi szférában gondolkodó ember szívét a mennyei perspektívák irányába. Az egészség helyreállításának ezen aspektusa nemcsak a mennyei Atya, mint élet forrása felé való odafordulást eredményezi, hanem az ember és ember közötti viszony gyógyításában – mint egészség helyreállításának egy fontos feltételeként – óriási távlatokat nyit. A másik emberért való élés, a másik ember terheinek hordozása, betegségében való meglátogatása, gyógyulásáért való imája, s ennek Istentől való számonkérése mind az ószövetségben, mind az újszövetségben (Jakab 5, Máté 25) visszatér, jelezve a Teremtő elképzeléseit az egészség, nemcsak egyéni, hanem emberi kapcsolatokon keresztül manifesztálódó, társadalmi szintű kiterjesztésére.
Lifelong learning – élethosszig tartó tanulás
Az ember élete során magától ritkán áll meg azért, hogy kiértékelje addig eltöltött életszakaszát, gyakran ez a kényszer egy sikertelen döntés utáni zsákutca végén éri el az embert, de akármilyen kellemetlen ez a megalázott állapot, általában – Isten kegyelméből – magában hordozza lehetőségét a korrekciónak, az újrakezdésnek. Mózes a 90. zsoltárban is azért imádkozik, hogy az elrohanó földi élet során adjon Isten bölcsességet az időbeosztásban, s ebben a korlátozott időben sikerüljön olyan értékeket létrehozni, amelyek az örökkévalóság távlatában is maradandóak.  Isten bölcsessége, útmutatása, korrekciója nélkül a földi élet produktuma egy szénakazalhoz hasonlítható, melyet egy kis szél vagy egy szikra is semmivé tud tenni. Nagy érték Isten ismeretében úgy megöregedni, hogy az élet közben nem egy labirintusban való tapogatózás, hanem egy folyamatos, lendületes, örömteli utazás az örökkévalóság felé.
A Biblia kinyilatkoztatása szerint az ember örökkévalóságra teremtetett, s a bűn bejövetele után szembesült azzal, hogy anyagcsere folyamatai változnak, regenerációs képességei romlanak, teste öregszik. Érdekes megfigyelni embereknél a tényleges kor és a test biológiai kora közötti esetleges eltéréseket, akár idősebb, akár koránál fiatalabb benyomását kelti környezetében. Nagy élmény leírásokat olvasni Ábrahámról, Mózesről, Kálebről, akik idős koruk ellenére tudtak váltani, megújulni, tervezni, inspirációkat venni a Teremtőtől, s fizikális testükben is nagy teljesítményekre voltak képesek.
Az öregedés elleni küzdelem része a lázadó, Isten nélküli világnak, s bár a tudomány a fejlődésével bábeli magaslatokig jutott, Isten kijelenti az Igében, hogy nem engedi meg az embernek, hogy ebben a romlott állapotában örökké ebben a testben éljen.
Érdekes kihívás nekünk, keresztényeknek, akik az örökkévalóság, az eljövendő világ erejét már templomként hordozzuk, hogy miként tudjuk az öregedés fizikális és pszichikai jegyeit úgy visszaszorítani az életünkben, hogy idős korunkban is egészségesek, virágzóak, hasznos részei legyünk társadalmunknak. Pál apostol Rómaiakhoz írt levelének 12. része jutott eszembe, ahol az apostol Szent Szellem által arról beszél, hogy itt tartózkodásunk alatt folyamatosan dolgoznunk kell elménk, gondolkodásunk megújításán, folyamatosan nyitottan a korrekcióra, hogy megismerjük Isten jó, kedves és tökéletes akaratát. Ezek szerint a Biblia leteszi a voksot az élethosszig tartó tanulás, az idős kor tévedhetetlenségét és tapasztaltságát félretoló folyamatos korrekcióra való készség mellett, mely nemcsak az isteni bölcsesség szívvel való megragadását, hanem az értelem folyamatos csiszolását is jelenti. A szív és elme nyitottsága, kíváncsisága meghatározza az ember időskori orientációját, motiváltságát, hogy ne egy idősek otthonában televízió elé betolt gondozottként, hanem a tőle származottak körében élő, inspirációira, áldására, tanácsaira támaszkodó környezet aktív, testi korlátait végletekig kitolni szándékozó emberként töltse ki földi életének Istentől rendelt idejét.

Galéria:

>TOVÁBB A TELJES GALÉRIÁHOZ