Székesfehérvárott is bemutatkozott a Várva Várt Alapítvány!

Az eseményen elsőként Petrőcz Júlia szakmai vezető, majd Lukács József alapítványi elnök szólt a kreatív szabadegyetem hallgatóságához.

Elmondták, hogy az Alapítványuk 2013-ban kezdte meg működését, missziójukat pedig az alábbiak szerint határozták meg:  “Célunk ,hogy a megfogant magzatok várva várt személyként születhessenek meg, őket ellátni és felnevelni képes családba kerülhessenek. Az Alapítvány célja továbbá annak elősegítése, hogy a válsághelyzetben lévő várandós anyák magzataikat kihordhassák, megszülhessék, és saját családjukban nevelhessék, vagy ennek ellehetetlenülése esetén a szülő(k) kérésére a gyermeket a legrövidebb időn belül örökbe fogadják.”

Elmondták azt is, hogy eddig közel 400 esetben tudtak segíteni a krízishelyzetbe került kismamákon, illetve családokon, hogy az abortusz helyett a magzatok kihordását és világra hozatalát válasszák. “Kezdőcsomagot” adnak a megszületett gyermekeknek, illetve a lakhatásukat is támogatják. Emellett életvezetési feladatok elvégzésének támogatásával igyekeznek szociális jellegű támogatást is nyújtani a hozzájuk forduló krízisterhes kismamáknak és családjaiknak.

Néhány súlyosan nehéz esetben a baba hazahordozására nem volt lehetőségük, ezért örökbefogadó szülőket kerestek, akik örökbe tudták fogadni ezeket a babákat.
Szinte folyamatos igényként jelentkezik náluk egy kisebb anyaotthon nyitása és üzemeltetése, amivel segíteni tudnának azoknak a várandós anyáknak, akik szeretnének életet adni babájuknak, de ezt jelenlegi körülményeik nem teszik lehetővé.
Ezt a krízisotthonnak is nevezhető intézményt szeretnék mihamarabb elindítani, mert ezzel is hatékonyan tudnák segíteni a megfogant babák megszületését, és biztonságos családba való kerülésüket. Feladatuknak érezik, hogy a még meg nem született magzatok és szüleik érdekében hallassák a hangjukat, a környezetükben  élő embertársaik felé életpárti, életvédő és támogató üzenetet juttassanak el.

Munkájukat számos szakember támogatja, aktivistáikkal önkéntes alapon dolgoznak. Civil támogatásokból és az 1%-os felajánlásokból finanszírozzák magukat.

Ezt követően Dr Sándor Róbert életvédelmi aktivista személyes beszámolója következett, melyben főként azt emelte ki, hogy az “intézetis” háttérből miként volt képes egy csodás életutat bejárni eddig.

Az est befejezéseként Grósz István lelkész, a rendezvény házigazdája a jelenlévőkkel együtt imádkozott a Magyarországon élő, nehéz, krízis helyzetben élő családokért, gyermekekért.

Publikálta: Grósz Szilárd